Kunnanhallitus, kokous 29.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Ilmoitusasiat

Kuvaus

1. Pöytäkirjat ja otteet
- Mikkelin kaupunginhallitus 18.4.2017 § 132: Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys toimintavuodelta 2016.
- Sulkavan kunnanvaltuusto 24.4.2017 § 15: Puumalan kunnan liittyminen osaksi TOTTA-työllisyyshanketta.
- Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallituksen 20.4.2017 § 79: Puumalan kunnan aloite sosiaalityöntekijän, jonka tehtäviin kuuluisi sekä koulukuraattorin että perhetyöntekijän tehtävät, palkkaamisesta: Aloite käsitellän vuoden 2017 aikana.
- Etelä-Savon maakuntaliitto, maakuntahallitus 24.4.2017.
- Vaalijalan kuntayhtymä, hallitus 26.4.2017.
- Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, hallitus 4.5.2017 sekä valtuusto 17.5.2017.
- Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, ympäristöterveydenhuoltojaosto 19.5.2017§ 13: ympäristöterveydenhuollon talouden toteuma tammi-maaliskuu 2017.

2. Puumalan 4H-yhdistys: toimintakertomus 2016, toimintasuunnitelma 2017.

3. Etelä-Savon Ely-keskus 20.4.2017. Etelä-Savon Ely-keskus päätös asettaa maastoliikennelain 8 §:n mukaisen moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttöä koskevan kiellon rajatulle jääpeitteiselle vesialuelle Lietvedellä Puumalan kunnassa, siten että itse kielto astuu voimaan siinä vaiheessa, kun Pistohiekan ranta-asemakaavan toteuttaminen käytännössä alkaa eli silloin, kun ensimmäinen asuin-, loma- tai matkailurakennuksen rakennuslupa kaava-alueelle myönnetään. Tämän jälkeen kielto on voimassa vuosittain 1.1. - 30.4. välisen ajan.

4. Etelä-Savon Ely-keskus/ TE-palvelut työllisyyskatsaus maaliskuu 2017: Puumalan työvoima 894, työttömät työnhakijat 122 sekä työttömyysaste 13 %.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä em. ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Käsitellyt asiat