Kunnanhallitus, kokous 29.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 Ikääntyneen väestön tukemiseksi tehdyn suunnitelman toteuma 2017

PuuDno-2017-19

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnan valtuusto on kokouksessaan 8.12.2014 § 39 hyväksynyt Puumalan kunnan suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 - 2016. Vanhusneuvoston on arvioitava, kuinka suunnitelma on toteutunut ja lähetettävä siitä raportti hyvinvointilautakunnalle, kunnanhallitukselle ja valtuustolle tiedoksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhusneuvosto keskustelee toteutuneista toimenpiteistä ja aloittaa raportin laatimisen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Edellisessä kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta palvelujohtaja on laatinut liitteenä olevan arvioinnin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhusneuvosto päättää hyväksyä liitteenä olevan arvioinnin Puumalan kunnan suunnitelmasta ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 - 2016 ja lähettää sen hyvinvointilautakunnalle, kunnanhallitukselle ja valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä liitteenä olevan arvioinnin Puumalan kunnan suunnitelmasta ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 - 2016 tietoonsa saatetuksi ja lähettää sen valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Valtuusto

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Käsitellyt asiat