Kunnanhallitus, kokous 29.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 133 Kuntalaisaloite kevyen liikenteen väylien talvihoidosta

PuuDno-2018-17

Valmistelija

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Heikki Lehikunnas on lähettänyt 15.10.2018 sähköpostilla seuraavan kuntalaisaloitteen:

"Ehdotus kunnalle jalkakäytävien ja pyöräteiden talvikunnossapitoon

Nykyinen käytäntö aurauksineen, sepelin levityksineen ja keväisine puhdistustöineen tulee kalliiksi ja on tehotonta, mikäli halutaan estää liukastumiset. Sepeli ja hiekka ei tahdo pysyä paikallaan ja sitä pitää uudistaa useita kertoja kuukaudessa, potkukelkkailu, pulkan vetäminen tai hiihto estyy kokonaan, sepeli rikkoo myös herkästi pyöräkelkkojen ja polkupyörien kumit. Kaatumisista syntyneet vammat tulevat kalliiksi. Hiekanpöly keväisin on myös ongelma.

Ratkaisu on käsitellä kävely- ja pyöräilyväylät latukoneella joka muuten olisi vajaakäytössä, kun kunnassa on enää yksi hiihtopaana.
Latukone tekee erinomaisen jalankulkupinnan, joka ei upota liikaa, mutta antaa sopivasti pitoa. Pinta on kuitenkin riittävän pehmeä mikäli kaatuu ehkäisten luunmurtumat. Mahdollisuus käyttää potku- ja pyöräkelkkoja pitää vanhukset pidempään aktiivisina. Väyliä pitkin onnistuu myös hiihtäminen kouluun, kaupalle tai valaistulle ladulle, reunaan voisi haluttaessa vetää myös ladun. Talvinen vesisade imeytyy pinnan läpi toisin kuin auratuilla jalkakäytävillä. Latukoneella pinta pidetään permeänä ja lumisateen jälkeen kulkukelpoisena pitkälle kevättä, jolloin lumi kerroksen huvettua se on helppo yöpakkkasten loputtua aurata pois. Tien reunaan auratut lumivallitkin voidaan käyttää hyödyksi latukoneen kanssa. Puumalan silta palvelisi myös paremmin moottorikelkkailijoita kyseisen käsittelyn jälkeen.

Mikäli kunta siirrtyy ennakkoluulottomasti ensimmäisten joukossa tähän uuteen tapaan hoitaa kevyenliikenteenväylät voisi se lisätä kunnan nauttimaa myönteistä kuvaa mediassa.


Heikki Lehtikunnas"

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää lähettää asian teknisen toimen valmisteltavaksi.

Edelleen kunnanhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kunnanhallituksessa vuoden 2018 aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tekninen toimi

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.