Kunnanhallitus, kokous 29.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 132 Kuntalaisaloite katuvalaistuksesta

PuuDno-2018-17

Valmistelija

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Genti ja Sirja Rexho ovat 7.9.2018 lähettäneet kuntalaisaloitteen.

Kuntalaisaloite koskee kunnan katuvalaistusta. Aloitteessa todetaan valojen sammuvan iltaisin noin klo 22.30 tai 23.00, mikä hankaloittaa kirkonkylän asukkaiden elämää. Jalkaisin liikkuminen iltaisin koetaan vaikeaksi, koska on pimeää ja askeleitaan joutuu varomaan. Toiseksi, pimeys aiheuttaa turvattomuuden tunnetta. Aloitteessa kannetaan huolta siitä, että rikollisuus ja ilkivalta lisääntyvät, sillä on vaikea nähdä ja tunnistaa öisiä liikkujia. Tästä syntyy turvattomuuden tunnetta.

Aloitteen tekijät korostavat, että katuvalaistuksen tarkoitus on tehdä ihmisten elämä helpommaksi. Kunnan päätös sammuttaa katuvalot ja jättää asukkaat pimeyteen sotii tätä periaatetta vastaan.

Aloitteentekijät esittävät, että kesällä ja syksyllä valot palaisivat aamunkoittoon asti (05.00- 05.30) ja talvella 06.30 tai 07.00 saakka.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää lähettää asian teknisen toimen valmisteltavaksi.

Edelleen kunnanhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kunnanhallituksessa vuoden 2018 aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tekninen toimi

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.