Kunnanhallitus, kokous 28.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Kunnanvaltuuston kokouksen 23.4.2018 laillisuus ja täytäntöönpano

PuuDno-2018-25

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain 96 §:n mukaan, jos ”kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi”.

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset 23.4.2018 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene valtuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia sekä päättää niiden täytäntöönpanosta seuraavaa:

§ 8 Peruskoulun matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin viran muuttaminen matematiikan lehtorin viraksi
- tiedoksi: peruskoulun rehtori, palvelujohtaja, talouspalvelut/palkat

§ 9 Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma vuosille 2018-2021
- tiedoksi: maa- ja asuntopoliittisen työryhmän jäsenet

§ 10 Kuntastrategia vuosille 2018-2025
- tiedoksi: elinkeinotyöryhmän jäsenet, nuorisovaltuusto, vanhus- ja vammaisneuvosto sekä johtoryhmä.

§ 11 Rakennuskielto Lietvesi-Suur-Saimaan osayleiskaava / Reposaari 623-420-2-26
- ote: asianosainen
- tiedoksi: teknisten palvelujen toimiala

 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.