Kunnanhallitus, kokous 28.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Kunnanhallituksen ja vs. kunnanjohtajan tavoite- ja arviointikeskustelu

PuuDno-2015-123

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Vs. kunnanjohtaja Niina Kuuvan kanssa tehdyn johtajasopimuksen mukaan kunnanhallitus käy vuosittain tavoite- ja arviointikeskustelun kunnanjohtajan tehtävien hoitamisesta.

Vs. kunnanjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja ovat käyneet 26.4.2018 valmistelevan keskustelun, jossa on asetettu tavoitteita vs. kunnanjohtajalle ajalle 30.4.2018 - 30.4.2019. 

Koska vs. kunnanjohtaja ja hänen sijaisenaan toimiva palvelujohtaja ovat esteellisiä esittelemään asiaa, asia käsitellään Puumalan kunnan hallintosäännön 3 §:n mukaan puheenjohtajan selostuksen ja päätösehdotuksen pohjalta.

Tavoite- ja arviointikeskustelussa läsnä olleet luottamushenkilöt selostavat asiaa kokouksessa.

Vs. kunnanjohtajan työn tavoitteet ajalle 30.4.2018 - 30.4.2019 liitteenä.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Harri Kautonen, kunnanhallituksen pj., harri.kautonen@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä vs. kunnanjohtaja Niina Kuuvan työn tavoitteet ajalle 30.4.2018 - 30.4.2019 liitteen mukaisesti.

Vs. kunnanjohtaja Niina Kuuva poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: Osallisuusjäävi.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.