Kunnanhallitus, kokous 28.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Ilmoitusasiat

Valmistelija

 • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

1. Pöytäkirjat ja otteet:

 • Etelä-​Savon maakuntahallitus 26.3.2018
 • Etelä-​Savon pelastuslautakunta 28.3.2018
 • Vaalijalan kuntayhtymä,​ kuntakokousmuistio 5.4.2018,​ hallitus 18.4.2018
 • Juvan kunnanvaltuusto 9.4.2018 § 13: Juvan kunnan osallistuminen Mikkelin seutuyhteistyöhön. Juvan kunnanvaltuusto hyväksyi Mikkelin seudun yhteistoimintasopimuksen sekä kehityshankerahaston säännöt allekirjoitettaviksi ja varaa 53.856 euron suuruisen lisämäärärahan.
 • Etelä-​Savon sosiaali-​ ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallitus 12.4.2018 ja 30.4.2018 sekä pöytäkirjaotteet 26.4.2018: vuoden 2018 kalliin hoidon tasausärjestelmän ennakkomaksu sekä asiakasmaksuhinnaston tarkennus.
 • Juvan kunnanhallitus 16.4.2018 § 80: Totta -​hankkeen jatkaminen vuoden 2018 loppuun. Kunnanhallitus päätti,​ että Juvan kunta on mukana hankkeessa neljän kuukauden jatkoajan 31.12.2018 saakka.
 • Sulkavan kunnanvaltuusto 23.4.2018 § 19: Sulkavan,​ Juvan,​ Puumalan ja Rantasalmen yhteisen TOTTA! -​työllisyyshankkeen jatkaminen vuoden 2018 loppuun. Sulkavan kunnanhallitus päätti hakea jatkoa kunnan hallinnoimalla TOTTA-​työllisyyshankkeelle vuoden 2018 loppuun asti. Edellytyksenä hankkeen jatkamiselle oli,​ että Juvan,​ Puumalan ja Rantasalmen kunnat sitoutuu rahoistusosuuden lisäämiseksi 4.510 euroa / kunta. Kunnanvaltuusto muutti TOTTA hankkeen talousarvioita siten,​ että vuoden 2018 talousarvioon lisätään tuloksi 60.100 euroa ja kuluiksi 60.100 euroa. 
 • Itä-​Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä,​ ympäristöterveydenhuoltojaosto pöytäkirjaote 27.4.2018 § 8: ympäristöterveydenhuollon talouden toteuma tammi-​maaliskuu 2018.
 • Rantasalmen kunta 7.5.2018 § 97: Rantasalmen,​ Sulkavan,​ Puumalan ja Juvan kuntien yhteisen työllisyyshankkeen jatko vuoden 2018 loppuun saakka. Kunnanhallitus päätti,​ että Rantasalmen kunta on mukana hankkeessa neljä kuukauden jatkoajan eli 31.12.2018 saakka. 
 • Puumalan nuorisovaltuusto 6.4.2018 pöytäkirja.

2. Palosuojelurahaston päätös 17.4.2018. Puumalan kunta on hakenut Palosuojelurahaston avustusta Puumalan paloaseman peruskorjaukseen 12.1.2018 päivätyllä hakemuksella. Avustusta haettiin lämmitysjärestelmän ja vesikaton uusimiseen. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 206 000 euroa. Palosuojelurahaston hallitus on 5.4.2018 pitämässään kokouksessa päättänyt hylätä hakemuksen.

3. Etelä-​Savon Ely-​keskus,​ 18.4.2018,​ päätös poikkeamisesta luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetun kangasvuokon rauhoitusmääräyksistä. Hakija: Kaakkois-​Suomen Ely-​keskus. Lupa koskee lupahakemuksessa kantatien 62 varrella Puumalassa siirettäväksi yksilöityä kangasvuokkoesiintymää ja siinä olevia yksilöitä. 

4. Oikeusministeriö,​ 19.4.2018: Vuonna 2018 mahdollisesti toimitettavat maakuntavaalit.

5. Etelä-​Savon Ely-​keskus/TE-​palvelut,​ työllisyyskatsaus maaliskuu 2018: Puumalan työvoima 872,​ työttömät työnhakijat 101 sekä työttömyysaste 11,​6 %. 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus merkitsee em. ilmoitusasiat tiedoksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.