Kunnanhallitus, kokous 27.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Työterveyshuoltoraportti

PuuDno-2017-63

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Etelä-Savon työterveys on toimittanut Puumalan kunnalle työterveyshuoltoraportin vuodelta 2016.

Raportti on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Yhteistyötoimikunta päättää tehdä kunnanhallitukselle seuraavan ehdotuksen:

Kunnanhallitus merkitsee liitteenä olevan työterveyshuoltoraportin tietoonsa saatuteuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus merkitsee liitteenä olevan työterveyshuoltoraportin tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.