Kunnanhallitus, kokous 27.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Työsuojelutoiminnan arviointi

PuuDno-2017-62

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Työsuojeluvaltuutetut ja työsuojelupäällikkö ovat arvioineet työsuojelu- ja työhyvinvointitoimintaa vuodelta 2016 sekä kirjanneet tärkeimpiä työsuojelutoiminnassa toteutettavia asioita vuonna 2017.

Arviointi ja toteutettavat asiat ovat liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Yhteistyötoimikunta päättää tehdä kunnanhallitukselle seuraavan ehdotuksen:

Kunnanhallitus merkitsee liitteenä olevan työsuojelu- ja työhyvinvointitoiminnan arvioinnin vuodelta 2016 ja työsuojelutoiminnan tärkeimmät toteutettavat asiat vuonna 2017 tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus merkitsee liitteenä olevan työsuojelu- ja työhyvinvointitoiminnan arvioinnin vuodelta 2016 ja työsuojelutoiminnan tärkeimmät toteutettavat asiat vuonna 2017 tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.