Kunnanhallitus, kokous 27.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Pöytäkirja tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan heti kokouksen jälkeen ja se on nähtävänä yhteispalvelupisteessä keskiviikkona 29.3.2017.

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Keijo Montonen ja Riitta Pellava.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.