Kunnanhallitus, kokous 27.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Otto-oikeus lautakuntien päätöksiin

Kuvaus

Pöytäkirjat

  • Puumalan teknisen lautakunnan pöytäkirja 16.3.2017.
  • Puumalan hyvinvointilautakunnan pöytäkirja 20.3.2017.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei se käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto oikeutta hyvinvointilautakunnan eikä teknisen lautakunnan tekemiin päätöksiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.