Kunnanhallitus, kokous 27.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.

 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.