Kunnanhallitus, kokous 27.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Henkilöstöraportti 2016

PuuDno-2017-67

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mervi Hämäläinen, toimistosihteeri, mervi.hamalainen@puumala.fi

Kuvaus

Tilinpäätöksen yhteydessä laaditaan vuosittain erillinen henkilöstöraportti, jossa selvitetään yksityiskohtaisemmin henkilöstöön liittyviä asioita.

Päätösehdotus

Esittelijä

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Yhteistyötoimikunta päättää tehdä kunnanhallitukselle seuraavan ehdotuksen:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan henkilöstöraportin vuodelta 2016.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan henkilöstöraportin vuodelta 2016.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.