Kunnanhallitus, kokous 27.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Aloite ESSOTE:lle sosiaalityöntekijän palkkaamisesta

PuuDno-2017-49

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Nuorisolain mukainen moniammatillinen työryhmä, Orvokki-ryhmä, keskusteli lasten, nuorten ja perheiden tilanteesta ja sujuvista palveluista kokouksessaan 20.1.2017. Orvokki-ryhmä päätyi tekemään hyvinvointilautakunnalle ehdotuksen, että ESSOTE:lle tehtäisiin aloite, että Puumalaan palkattaisiin sosiaalityöntekijä, jonka tehtäviin kuuluisi sekä koulukuraattorin että perhetyöntekijän tehtävät. Lasten, nuorten ja perheiden kannalta olisi hyvä, jos sama henkilö hoitaisi sekä kuraattorin että perhetyöntekijän tehtävät ja pystyisi näin ollen kokonaisvaltaisesti auttamaan koko perhettä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää tehdä kunnanhallitukselle seuraavan ehdotuksen:

Kunnanhallitus tekee ESSOTE:lle aloitteen, että Puumalaan palkattaisiin sosiaalityöntekijä, jonka tehtäviin kuuluisi sekä koulukuraattorin että perhetyöntekijän tehtävät.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä ESSOTE:lle aloitteen, että Puumalaan palkattaisiin sosiaalityöntekijä, jonka tehtäviin kuuluisi sekä koulukuraattorin että perhetyöntekijän tehtävät.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

ESSOTE, Orvokki-ryhmä

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.