Kunnanhallitus, kokous 27.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 184 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Pöytäkirja tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan heti kokouksen jälkeen ja se on nähtävänä kunnan yhteispalvelupisteessä keskiviikkona 29.11.2017 sekä Kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla.

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Minna Korhonen ja Olli Luukkonen.

Päätös

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Minna Korhonen ja Seija Ikonen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.