Kunnanhallitus, kokous 27.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 200 Otto-oikeus hyvinvointilautakunnan päätöksiin

Kuvaus

Hyvinvointilautakunnan pöytäkirja 20.11.2017

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta hyvinvointilautakunnan 20.11.2017 tekemiin päätöksiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.