Kunnanhallitus, kokous 27.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 199 Kunnanvaltuuston kokouksen 13.11.2017 laillisuus ja täytäntöönpano

PuuDno-2017-33

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain 96 §:n mukaan, jos ”kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi”.

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset 13.11.2017 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene valtuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia sekä päättää niiden täytäntöönpanosta seuraavaa:

§ 64 Sidonnaisuusilmoitukset
- merkittiin tiedoksi,

§ 65 Kunnallis- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2018
- tiedoksi: Verohallinto, Kuntaliitto,

§ 66 Tilintarkastajan valitseminen tilikausille 2018 - 2022
- ote: tarjouksen jättäneet,
- tiedoksi: tarkastuslautakunta, talouspalvelut,

§ 67 Puumalan keskustan valtuustoryhmän aloite: Biokaasulaitos Puumalaan
- kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.