Kunnanhallitus, kokous 27.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 183 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Esityslista on lähetettävä kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti vähintään neljä päivää ennen kokousta, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Esityslista on lähetetty sähköisesti 22.11.2017.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.
Kokouksen alussa Metsä Groupin Antti Piskonen piti esittelyn Puumalan kunnan metsäsuunnitelmasta vuosille 2018 - 2027.


 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.