Kunnanhallitus, kokous 27.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 201 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

1. Pöytäkirjat ja otteet:

  • Etelä-Savon maakuntahallitus 23.10.2017, 13.11.2017.
  • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallitus 26.10.2017.
  • Vaalijalan kuntayhtymän hallitus 8.11.2017.
  • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän valtuusto 9.11.2017.
  • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallitus 9.11.2017 § 235 Asiakas- ja potilastietojäjrestelmien kilpailutus: Kuntayhtymä sitoutui osallistumaan KL-Kuntahankinnat Oy:n järjestämään ja KSSHP:n hallinnoimaan APTJ-kilpailutukseen ja hankintaan.
  • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallitus 9.11.2017 § 237 Edustajat kuntayhtymän alueelliseen vanhus- ja vammaisneuvostoon. Puumalan edustajat 2017-2021 Helvi Valtonen (varalla Pirkko Ihanamäki) ja Sirkku  Moisio (varalla Katri Pölönen). Kuntien vanhus- ja vammaisneuvostojen sihteerit 2017-2021. Puumalan sihteeri Anne Julin.
  • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallitus 9.11.2017 § 239 Talousarvio 2018 ja taloussunnitelma 2018-2020 sekä lausuntopyynnöt jäsenkunnilta. Hallitus merkitsi tiedoksi kuntien lausunnot vuoden 2018 talousarviosta ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelmasta.
  • Puumalan nuorisovaltuuston pöytäkirja 17.11.2017.

2. Johtava sosiaalityöntekijä/palveluesimies Marika Huupposen sähköposti 17.11.2017: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallitus 21.9.2017 § 192 Puumalan kunnan aloite sosiaalityöntekijän palkkaamisesta. Hallitus päätti antaa selvityksen Puumalan kunnanhallitukselle. Perhe- ja sosiaalipalveluihin palkataan sosiaalityöntekijä, jonka työaika lisääntyy 80 %:iin nykyisestä 50 %. Sosiaalityöntekijän työhön kuuluu myös Puumalan koulukuraattorin tehtävät vuoden 2018 alusta. Nykyinen sosiaaliohjauksen ja perhetyö arvioidaan olevan riittävä.

3. Etelä-Savon ELY-keskus/TE-palvelut, työllisyyskatsaus lokakuu 2017: Puumalan työvoima 894, työttömät työnhakijat 97 sekä työttömyysaste 10,9 %.

4. Pohjois-Savon ELY-keskus, päätös 9.11.2017. Taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa. Puumalan taksilupamäärä pidetään ennallaan. Päätös on voimassa 1.1.-30.6.2018.

5. Etelä-Savon ELY-keskus, päätös 21.1.2017. Poikkeaminen luonnonsuojelulain 39 §:n ja 49 §:n mukaisista rauhoitussäännöksistä saimaannorpan osalta. Metsähallitukselle on myönnetty lupa poiketa luonnonsuojelulain mukaisesta saimaannorpan häiritsemiskiellosta ilman pesän suojaa syntyneiden tai varhaisessa vaiheessa ilman pesän suojaa jääneiden kuuttien auttamiseksi apukinoksia kasaamalla ja keinopesiä rakentamalla. Tarkemmat tiedot löytyvät ELY-keskuksen päätöksestä Dnro: ESAELY/1073/2017.

6. Puumalan kunnan metsäsuunnitelma. Puumalan kunnan metsäsuunnitelma on valmistunut vuosille 2018-2027. Kaikkiaan kunnan omistama maa-alue on 905,5 hehtaaria, josta metsätalouden maita on 891,6 hehtaaria. Metsäsuunnitelmassa kuvataan monitavoitteista metsänhoitoa, kehitysluokkia ja kasvupaikkatyyppejä sekä esitetään ehdotukset metsähoitotöistä ja hakkuista. Laajaa metsäsuunnitelmaa esittelee kokouksessa Metsä Groupin Antti Piskonen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä em. ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.