Kunnanhallitus, kokous 27.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 195 Aloite liukuesteiden hankkimisesta ikäihmisille

PuuDno-2017-49

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Vanhusneuvosto keskusteli edellisessä kokouksessaan 24.11.2016 ikäihmisten liukastumisista ja niiden ennaltaehkäisystä. Kokouksessa sovittiin, että vanhusneuvosto valmistelee seuraavaan kokoukseen kunnanhallitukselle tehtävän aloitteen liukuesteiden hankkimiseksi ikäihmisille.

Päätösehdotus

Esittelijä

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhusneuvosto päättää tehdä kunnanhallitukselle seuraavan aloitteen:

Kunta lahjoittaisi sellaisille ikäihmisille, jotka liikkuvat kävellen talvisin ulkona, ulkokenkiin laitettavat liukuesteet, jotta ennaltaehkäistäisiin kaatumisia ja niistä aiheutuvia vammoja.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Suomalaisille sattuu vuosittain 390 000 kaatumistapaturmaa ja lähes 50 % tapaturmista johtaa sairaalan / lääkärin hoitoon. Iäkkäiden ihmisten tapaturmista 80 % on kaatumisia, liukastumisia tai putoamisia. Kaatuminen on yleisin tapaturmainen kuolemansyy yli 65-vuotiailla.

Yli 70 vuoden iässä kaatumistapaturmat yleistyvät merkittävästi. Yli 70-vuotiaiden kaatumisista joka viidennessä syynä on liukastuminen.  Liukastumisia sattuu sekä sisällä että ulkona. Liukastumisia ja liukastumisesta johtuvia kaatumisia voidaan vähentää hyvien jalkineiden ja liukuesteiden käytöllä. (Pajala / THL 2012.) Puumalan kunnassa asui vuoden 2016 lopulla 585 yli 70-vuotiasta henkilöä (Tilastokeskus).

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, että kunta hankkii ensimmäisessä erässä 150 liukuestettä. Mikäli tarvetta ilmaantuu tätä enemmän, tilataan toinen erä.

Liukuesteitä jaetaan ensisijaisesti niille puumalalaisille yli 70-vuotiaille, joilla ei vielä liukuesteitä ole hankittuna ja jotka tarvitsevat niitä liikkumisensa turvaamiseksi ja mahdollistamiseksi. Liukuesteet myönnetään käyttäjille maksutta.  

Ulkojalkineisiin kiinnitettävän liukuesteen voi noutaa kunnantalon yhteispalvelupisteestä sen aukioloaikoina. Liukuesteen saa myös kotipalvelun ja Kunnon Puumala -hankkeen kautta.

Liukuesteen hinta on 5,00 euroa/pari (sis. ALV 24 %). Kokonaiskustannus on noin 750,00 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vanhusneuvosto, yhteispalvelu, Kunnan Puumala-hanke/Sanna Pölönen, kotipalvelun esimies.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.