Kunnanhallitus, kokous 26.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Työterveyshuoltoraportti vuodelta 2017

PuuDno-2018-65

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Etelä-Savon työterveys on toimittanut Puumalan kunnalle työterveyshuoltoraportin vuodelta 2017.

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Yhteistyötoimikunta päättää tehdä kunnanhallitukselle seuraavan ehdotuksen:

Kunnanhallitus merkitsee liittteenä olevan työterveyshuoltoraportin tiedoksi.
 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus merkitsee liitteenä olevan työterveyshuoltoraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.