Kunnanhallitus, kokous 26.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Pöytäkirjat:

  • Teknisen lautakunnan pöytäkirja 16.3.2018
  • Hyvinvointilautakunnan pöytäkirja 19.3.2018

Viranhaltijapäätökset:

  • vs. kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 6.2. -​ 20.3.2018.

Kunnanjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 4 Turvapuhelinpäivystäjien irtisanominen,​ 01.03.2018
Yleinen päätös:
§ 2 Koulutustuki / Juhanila Oy,​ 05.03.2018
§ 3 Lisäpalkkatuen myöntäminen / Huikon Auto Ky,​ 07.03.2018

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää,​ ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.