Kunnanhallitus, kokous 26.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 147 Kuntalaisaloite Puumalan kunnantalon edessä olevan aukion nimeämiseksi Kansalaistoriksi

PuuDno-2018-17

Valmistelija

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kuntaan on saapunut kuntalaisaloite.fi -palvelun kautta Anne Kietäväisen tekemä aloite, jossa ehdotetaan, että Puumalan kunnantalon edessä oleva aukio nimetään Kansalaistoriksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, että kunnantalon edessä oleva aukio nimetään Kansalaistoriksi.

Lisäksi kunnanhallitus päättää, että

  • Nimeämisjuhla on Joulunavauksen yhteydessä 8.12.
  • Kansalaistorista aletaan kehittämään yhteisöllistä tilaa kuntalaisten ja esim. oppilaskunnanhallituksen jo ilmaistujen toiveiden pohjalta.

 

Kunnanjohtajan muutettu ehdotus: Kunnanhallitus suhtautuu myönteisesti kuntalaisaloitteeseen. Kunnanhallitus päättää järjestää nimikilpailun ja kerätä kuntalaisilta toimintaideoita aukion kehittämiseksi.

Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan muutetun ehdotuksen.

Tiedoksi

Aloitteentekijä, yhtenäiskoulun oppilaskunnanhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.