Kunnanhallitus, kokous 26.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 155 Kunnanvaltuuston kokouksen 12.11.2018 laillisuus ja täytäntöönpano

PuuDno-2018-25

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain 96 §:n mukaan, jos ”kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi”.

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset 12.11.2018 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene valtuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia sekä päättää niiden täytäntöönpanosta seuraavaa:

31 §    Kunnallis- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2019
- tiedoksi: Verohallinto, Suomen Kuntaliitto

32 §    Toimivallan pidättäminen kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa vuosina 2019-2021
- tiedoksi:  Verohallinto, Suomen Kuntaliitto

33 §    Vuosikolmannesraportti tilanteesta 31.8.2018
- merkittiin tiedoksi
- tiedoksi: esimiehet

34 §    Sidonnaisuusilmoitukset
- merkittiin tiedoksi, ei toimenpiteitä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.