Kunnanhallitus, kokous 26.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 156 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

1. Pöytäkirjat
- Vaalijalan kuntayhtymä, hallitus 31.10.2018. Liite 1 ja 2: vuoden 2019 talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosiksi 2020 - 2021.
- Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, hallitus 8.11.2018.
- Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, ympäristöterveydenhuoltojaosto 21.11.2018.

2. Saaristoasiain neuvottelukunnan pääsihteeri vaihtuu. Jorma Leppänen jää 1.11.2018 eläkkeelle saaristoasiain neuvottelukunnan pääsihteerin ja maa- ja metsätalousministeriön nevuottelevan virkamiehen virasta. Seuraaja on samasta ajankohdasta lukien fil.maiseri Elina Auri.

3. Etelä-Savon ELY-keskus/TE-palvelut, työllisyyskatsaus syys-lokakuu 2018 syyskuu 2018 lokakuu 2018
Puumalan työvoima 872 872
Työttömät työnhakijat 74 76
Työttömyysaste 8,5 8,7


 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus merkitsee em. ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.