Kunnanhallitus, kokous 26.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 146 Aloite Lintusalontien kelirikkovaurioiden korjaamiseksi

PuuDno-2018-17

Valmistelija

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Maan hallitus sopi elokuun 2018 budjettineuvotteluissa mm. 49 miljoonan euron liikennepaketista, jolla parannetaan liikenneturvallisuutta ja tiestön talvikunnossapitoa. Tästä paketista 25 milj. euroa osoitetaan tiestön talvikunnossapitoon ja kelirikon hoitamiseen.

Puumalan Hätinvirran lossin takana Niinisaaressa, Lintusalossa ja muilla pienemmillä saarilla asuu vakituiseen noin 200 asukasta. Saaristossa sijaitsee useita matkailuyrityksiä, jotka toimivat ympärivuotisesti ja jotka ovat suunnitelmallisesti sekä menestyksekkäästi kehittäneet omaa toimintaansa. Saaristoon on myös raskaanliikenteen kuljetuksia metsätalouden vuoksi. Saaristoon johtaa Lintusalontie, joka on asfalttipäällysteinen ja erittäin huonokuntoinen. Tieosuus on pituudeltaan noin 15 km.

Tieosuudelle sijoittuu myös Puumalan uusi saaristotiereitti. Puumalan kunta aloitti kesällä 2017 yhteysalusliikennöinnin välillä Lintusalon Rapeikko – Hurissalon Kivisalmi. Yhteysalus mahdollisti samalla Puumalan Saaristoreitin avaamisen, mikä käsittää yhteensä 60 kilometrin pituisen reitin saaristossa. Kesällä 2017 ylityksiä oli 1000 ja kesällä 2018 ylitysten määrä kasvoi yli 1 600:aan. Lintusalon ja kirkonkylän välinen tieosuus on noin 15 km ja tie kulkee 11 saaren läpi sekä sisältää Hätinvirran lossin ylityksen.

Reitti kulkee heikkokuntoisia teitä pitkin. Yksi niistä on Lintusalontie, jonka kunto on heikentynyt entisestään ja tiellä ei ole pientareita. Tiellä kulkee vakiasukkaiden, vapaa-ajan asukkaiden, matkailijoiden ja pyöräilijöiden ohella myös raskasta liikennettä. Lintusalontien liikennemäärät ovat kasvaneet saaristoreitin avauduttua ja matkailun vahvistuessa.

Tietä ei ole perusparannettu vuosikymmeniin ja päällyste on osittain kuoriutunut pois ja tie on kärsinyt myös pahoja routavaurioita. Vaikka tien nopeusrajoitus on 80 km/h, ei siellä käytännössä voi ajaa kuin puolet tuosta.

Puumalan kunta esittää Pohjois-Savon ELY-keskukselle, että vähintäänkin kaikista heikkokuntoisimmat kohdat ja keväällä pahasti routivat osuudet korjataan. Ottaen huomioon edellä esitetyt perusteet kunta esittää, että maan hallituksen kelirikkojen hoitamiseen kohdennettuja määrärahoja käytettäisiin heikkokuntoisimpien osuuksien korjaamiseen kyseisellä tieosuudella. Aloite on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä aloitteen ja lähettää sen Pohjois-Savon ELY-keskukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pohjois-Savon ELY-keskus, Veskansan kylät ry

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.