Kunnanhallitus, kokous 25.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Työterveyshuoltoraportti vuodelta 2018

PuuDno-2019-71

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Etelä-Savon työterveys on toimittanut Puumalan kunnalle työterveyshuoltoraportin vuodelta 2018.

Raportti on oheismateriaalina.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Yhteistyötoimikunta päättää tehdä kunnanhallitukselle seuraavan ehdotuksen:

Kunnanhallitus merkitsee työterveyshuoltoraportin tiedoksi.
 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus merkitsee työterveyshuoltoraportin tiedoksi.
 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.