Kunnanhallitus, kokous 25.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Taloustiedot 1.1. -28.2.2019

PuuDno-2019-24

Valmistelija

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Taloustiedot helmikuulta on valmistunut. Tuloslaskelma osoittaa, että 28.2.2019 mennessä kunnan vuosikate on 345 804 euroa ja tilikauden tulos 247 351 euroa positiivinen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä talousarvion toteuman ajalla 1.1. - 28.2.2019 tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.