Kunnanhallitus, kokous 25.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Puumalan kunnan lausunto Varsinais-Suomen ELY-keskukselle koskien Kietävälän lauttapaikan palvelutasoa

PuuDno-2019-72

Valmistelija

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa maantielauttaliikenteen palvelutasosta ja järjestämisestä valtakunnallisesti 41 lauttapaikalla. ELY-keskus pyytää nyt Puumalan kunnalta lausuntoa palvelutasoon suunnitelluista muutoksista.

Kietävälän lauttapaikka palvelee Partalansaaren ja Viljakansaaren välistä liikennettä tiellä 15176. Tällä hetkellä ja 31.12.2019 saakka yhteyttä liikennöi Kymen Saaristoliikenne Oy. ELY-keskus valmistautuu uuteen sopimuskauteen ja siksi yhteyttä tarkastellaan uudelleen.

Kietävälän lauttapaikan keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen mukaan ja vuoden 2018 laskentatietojen perusteella 92 ajoneuvoa ja raskaan liikenteen keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä 6 ajoneuvoa. Lautta liikennöi ilman aikataulua tarvittaessa 24/7.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen mukaan nykyisestä tarvittavuuteen perustuvasta palvelutasosta johtuen lautta liikennöi jatkuvasti pienellä kuormalla, mikä ei ole ympäristön kannalta hyvä tilanne. Lauttapaikalla on aiemmin kulkenut öisin maitoauto, jolla on mm. perusteltu yöliikenteen tarvetta.  Vuodesta 2018 alkaen lossilla ei pääsääntöisesti ole ollut yöliikennettä klo 23.00-05.00 välisenä aikana. 

Lauttapaikan lauttarannat on saavutettavissa maanteitse ja kiertotien pituus on lauttarannalta lauttarannalle alle 100 km. Pelastus- ja hätäkuljetusten saavutettavuuteen lauttapaikan yöliikenteen olemassa ololla ei ole merkitystä, kunhan hätäkeskus on tietoinen lautan liikenteestä. ELY-keskuksella on aikomus siirtää nykyisin lauttapaikalla liikennöivä ja kantavuudeltaan 150 tonnin Nestori-lossi 2020 vuoden aikana liikenteellisesti vilkkaammalle lauttapaikalle. ELYn mukaan Kietävälän lauttapaikalla tultaisiin jatkamaan lauttaliikennettä vähintään 60 tonnin kantavuuden lossilla.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on esittänyt 20.2.2019 Puumalan kunnalle, että Kietävälän lossi liikennöisi vuoden 2020 alusta alkaen klo 05:00-23:00 sisältäen 55 vuoroa vuorokaudessa lauttarantaa kohden, vuoroväli noin 20 minuuttia. Yöliikennettä ei olisi. ELY-keskuksen mukaan vastaavanlaisella palvelutasolla liikennöidään mm. Hämmärönsalmen lauttapaikalla, jossa keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä on 262 ajoneuvoa ja joka on osa Saariston pienen rengastien matkailureittiä.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on pyytänyt asian käsittelyä  29.3.2019 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Puumalan kunta esittää kannanottonaan, ettei kunta hyväksy Varsinais-Suomen ELY-keskuksen esittämää uutta palvelutasoa. Kunta on kuullut alueen kuljetusyrittäjiä ja asukkaita sekä kysynyt Etelä-Savon pelastuslaitoksen kantaa asiaan. Lisäksi on konsultoitu SKAL Itä-Suomea.

Kunta esittää, että mikäli kantavuudeltaan 150 tonnin lossi tullaan siirtämään toiseen paikkaan, tulee Kietävälän uuden lossin kantavuus olla vähintään 80 tonnia. Tärkeimpänä perusteena on puunkuljetusten turvaaminen. Metsätalous on yksi Puumalan tärkeimmistä elinkeinoista ja 60 tonnin lossin sijoittaminen Kietävälään tarkoittaisi sitä, että yhdistelmäajoneuvot joutuisivat ajamaan Sulkavan Partalan saarelta Imatran suuntaan vajailla kuormilla, koska niiden maksimi kokonaispaino on 76 tonnia.

Kunta esittää Varsinais-Suomen ELY-keskukselle, että myös yöliikenne säilyy uudella sopimuskaudella. Liikennemäärät vaihtelevat erittäin paljon kuukausitasolla. ELY:n tilastojen mukaan heinäkuun kuljetusmäärä on lähes kuusinkertainen verrattuna talvikuukausiin. Kesä- ja elokuussa yli kolminkertainen. Kietävälän lossi palvelee paikallisten asukkaiden ja yrittäjien ohella myös vapaa-ajan asukkaita, jotka moninkertaistavat kesäaikaan Puumalan väestön määrän. 

Kietävälän palvelutason vertaaminen Hämmärönsalmeen ei ole perusteltua, koska toimintaympäristö on täysin erilainen Puumalan kautta kulkevien metsäteollisuuden kuljetusten vuoksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.