Kunnanhallitus, kokous 25.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Pöytäkirjat:

  • Hyvinvointilautakunta 11.3.2019
  • Tekninen lautakunta 12.3.2019

Viranhaltijapäätökset:
Kunnanjohtaja ajalta 6.2. - 20.3.2019

 

Kunnanjohtaja
Hankintapäätös:
§ 1 Pistohiekan matkailuliiketoiminnan ja puurakentamisen konseptisuunnitelman hankinta , 27.02.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 6 Virkavapaan myöntäminen hallintopäällikölle ja tehtävien hoitaminen virkavapaan aikana, 19.03.2019
§ 7 Työsopimus / Merja Kontinen, 19.03.2019
§ 9 Oman auton käyttöoikeus / Heikki Pietarinen, 20.03.2019
Yleinen päätös:
§ 2 Projektiryhmän nimeäminen Lieviskänkosken kunnostushankkeelle, 19.03.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei kunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.