Kunnanhallitus, kokous 25.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Kunnanvaltuuston kokouksen 18.02.2019 laillisuus ja täytäntöönpano

PuuDno-2019-33

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain 96 §: mukaan, jos ”kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi”.

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset 18.02.2019 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene valtuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia sekä päättää niiden täytäntöönpanosta seuraavaa:

3 § Lisämääräraha kunnantalon sisäilma- ja rakennusteknisten korjausten toteuttamiseen
- tiedoksi: tekninen johtaja, työnjohtaja, talouspalvelut

4 § Puumalan kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma 2019-2025
- tiedoksi: elinkeinotyöryhmä, palkkahallinto

5 § Kuntalaisaloitteet 2018
- merkittiin tiedoksi

6 § Puumalan kunnan osallistuminen Saimaan alueen ja Järvi-Suomen Peruskirjaan (Finnish Lakeland Statement) - sitoutuminen ja allekirjoittaminen
- tiedoksi: Mikkelin kaupunki/Tanja Pöyry ja Jouni Riihelä

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.