Kunnanhallitus, kokous 25.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

1. Pöytäkirjat
- Etelä-Savon maakuntahallitus 28.1. ja 18.2.2019
- Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallitus, 14.2. ja 7.3.2019
- lisäksi ote 7.3.2019 § 60: Vuoden 2018 kuntakohtaisten maksuosuuksien määräytyminen
- Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän valtuusto, 21.2.2019
- Vaalijalan kuntayhtymän hallitus, 20.2.2019

2. Pöytäkirjaotteet
- Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallitus 7.3.2019 § 60:
Vuoden 2018 kuntakohtaisten maksuosuuksien määräytyminen. Perussopimuksen mukainen veloitus vuonna 2018 Puumala: 9.346.598 €, palautusta 50.793 €.

3. Maa- ja metsätalousministeriö/Saaristoasiain neuvottelukunta; Saaristoasiain neuvottelukunnan tavoitteet tulevalle hallituskaudelle.

4. TE-palvelut/Etelä-Savo, 15.2.2019, asettamispäätös. Etelä-Savon työ- ja elinkeinotoimisto asetti Mikkelin seudun monialaisen työllistymistä edistävän yhteispalvelun johtoryhmän saamiensa esitysten mukaisesti ajalle 1.1.-31.12.2019. Puumalan kunnan varsinaiseksi jäseneksi valittu Niina Kuuva ja varalle Anne Julin.

5. Pohjois-Savon Ely-keskus on tehnyt 13.3.2019 myönteisen päätöksen (POSELY/1784/2018) avustuksesta ja myöntää hakijalle avustusta 14.000,00 euroa valtion talousarvion momentilta 304031 (Vesi- ja kalataloushankkeiden tukeminen), 38007515 (Kalataloudelliset kunnostus-, kehittämis- ja kokeiluhankkeet). Avustuksen määrä on kuitenkin enintään 70 prosenttia avustuksen käyttötarkoituksen mukaisista hyväksyttävistä kustannuksista.
Avustuksen käyttötarkoitus on suunnittelu- ja selvityshanke liittyen Lieviskänkosken kunnostamiseen ja vesireitin kalataloudellinen kunnostussuunnitelma, projektiryhmän ohjaamana. Avustettavan hankkeen toteutusaika on 28.11.2018 - 30.11.2020.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus merkitsee em. asiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.