Kunnanhallitus, kokous 25.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Henkilöstöraportti 2018

PuuDno-2019-15

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mervi Hämäläinen, toimistosihteeri, mervi.hamalainen@puumala.fi
Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi
Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi
Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Tilinpäätöksen yhteydessä laaditaan vuosittain erillinen henkilöstöraportti, jossa selvitetään yksityiskohtaisemmin henkilöstöön liittyviä asioita. Henkilöstöraportti on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Yhteistyötoimkunta päättää tehdä kunnanhallitukselle seuraavan päätösehdotuksen:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan henkilöstöraportin vuodelta 2018.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan yhteistyötoimikunnan päätösehdotuksen:

Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan henkilöstöraportin vuodelta 2018.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.