Kunnanhallitus, kokous 22.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 128 Pistohiekan tonttien hinnoittelu

PuuDno-2022-150

Valmistelija

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnanvaltuusto on hyväksynyt 2.5.2017 § 15 Pistohiekan ranta-asemakaavaehdotuksen ja kaava on saanut lainvoiman 12.10.2017. Puumalan kunta omistaa alueella 17 tonttia ja Metsähallitus yhden eli RM-1 alueen ja sen läheiset ranta-alueet. 

Tontit ovat lohkomattomia ja kaavakarttaan on merkitty ohjeellinen tonttijako. Tähän mennessä kunta on vuokrannut alueelta seuraavat määräalat: korttelin 4, korttelin 3 tontit 5 ja 6, korttelin 7 tontin 1 sekä korttelit 5 ja 6. 

Kaavakartta ja kaavamääräykset ovat oheismateriaaleina. 

Alueen markkinoinnin edistämiseksi ja sujuvan käsittelyn jouduttamiseksi on tarpeen esittää tonteille myyntihinnat ja vuosivuokrahinnat. Mikäli valtuusto päättää myyntihinnat ja vuosivuokran hinnat, olisi kunnanhallituksella oikeus myydä ja vuokrata tontteja niiden mukaisesti. 

Pistohiekan hinnoitteluperiaatteita ja tasoa on käsitelty toukokuussa valtuuston iltakoulussa. Tonttien hinnoitteluesitys pohjautuu kahteen, ulkopuolisen toimijan tekemään arvioon, jotka ovat oheismateriaaleina. 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että

1. valtuusto päättää myöntää kunnanhallitukselle oikeuden myydä tai vuokrata tontteja liitteenä 1 olevan taulukon mukaisesti. 

2. valtuusto myöntää kunnanhallitukselle oikeuden päättää kaupan tai vuokrauksen ehdoista.

3. valtuusto myöntää kunnanhallitukselle oikeuden päättää osto-oikeuden ehdoista, jos kyseessä on määräalan vuokraus. 

4. valtuusto päättää, että kauppakirjaan tai vuokrasopimukseen tulee aina sisällyttää ehto rakentamisvelvoitteesta. 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.