Kunnanhallitus, kokous 22.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 134 Hyvinvointi- ja kulttuurijohtajan viran vastaanottaminen

PuuDno-2022-5

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuusto on päätöksellään 13.6.2022 § 21 valinnut Puumalan kunnan hyvinvointi- ja kulttuurijohtajan virkaan Anna-Mari Summasen.

Valintapäätös on saanut lainvoiman.

Anna-Mari Summanen on ilmoittanut ottavansa hyvinvointi- ja kulttuurijohtajan viran vastaan 22.8.2022. Summanen on toimittanut lääkärintodistuksen, jonka mukaan estettä virkasuhteeseen ottamiselle ei ole.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus vahvistaa Anna-Mari Summasen valinnan hyvinvointi- ja kulttuurijohtajan virkaan 22.8.2022 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hyvinvointi- ja kulttuurijohtaja
Talouspalvelut/ palkat

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.