Kunnanhallitus, kokous 22.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 136 Hyvinvointi- ja kulttuurijohtajan sivutyöilmoitus

PuuDno-2022-147

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Hyvinvointi- ja kulttuurijohtaja on toimittanut kuntaan sivutyöilmoituksen. Sivutyöilmoitus on oheismateriaalina.

Hallintosäännön 24 §:n mukaan sivutoimiluvasta päättää se viranomainen, joka tekee henkilövalinnan. Kuitenkin valtuuston valitseman henkilön osalta sivutoimiluvan myöntää kunnanhallitus.

Sivutoimi-ilmoitus toimitetaan sille viranomaiselle, joka myöntää asianomaiselle viranhaltijalle sivutoimiluvan. Tämä viranomainen päättää myös sivutoimen kieltämisestä.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi hyvinvointi- ja kulttuurijohtajan sivutyöilmoituksen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Hyvinvointi- ja kulttuurijohtaja

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.