Kunnanhallitus, kokous 21.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Taloustiedot 1.1.-31.12.2018

PuuDno-2018-133

Valmistelija

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnan tuloslaskelma näyttää 16.1.2019 tilanteen mukaan, että ajalta 1.1.-31.12.2018 vuosikate on 2 330 677,83 euroa ja tilikauden tulos 1 756 967,26 euroa. Vuonna 2017 vuosikate oli 2 337 960,51 euroa ja tilikauden ylijäämä 1 729 208,35 euroa.

On kuitenkin huomioitava se, ettei kaikki vuodelle 2018 osoitetut laskut ole vielä kirjautuneet ja erikoissairaanhoidon osalta on odotettavissa tasauslasku, joka vaikuttaa tulosta heikentävästi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä talousarvion toteuman ajalta 1.1.-31.12.2018 tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat