Kunnanhallitus, kokous 21.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Sopimus työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun toteuttamisesta Mikkelin seudulla

PuuDno-2019-38

Valmistelija

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Laki työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun järjestämisestä tuli voimaan 1.1.2015. Laki edellyttää yhteistoimintasopimusta, johtoryhmää ja TYP-johtajaa.  Mikkelin seudun TYP-johtoryhmän yhteistyösopimus ja johtoryhmän kokoonpano on ollut voimassa 31.12.2018 saakka.

Maakunta- ja sote-uudistuksen voimaantulon siirryttyä eteenpäin TYP-lain mukaista toimintaa jatketaan. Yhteistyösopimusta jatketaan 1.1.-31.12.2019, jonka aikana selvitetään mahdollista Etelä-Savon yhteistä TYP -johtoryhmän ja sopimuksen mahdollisuutta.

Sopimuksen sisältöä on käsitelty 11.12.2018 Mikkelin seudun TYP-johtoryhmässä, jossa se on myös hyväksytty. Sopimuksen allekirjoittaa vs. kunnanjohtaja. 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä asian tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Mikkelin seudun TYP-johtoryhmä

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat