Kunnanhallitus, kokous 21.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Lausunto kunnanvaltuuston päätöksestä 24.9.2018 § 25 Itä-Suomen hallinto-oikeudelle jätettyyn kunnallisvalitukseen / Puumalan itäosien yleiskaavan päivittäminen, muutoskohde nro 1

PuuDno-2017-173

Valmistelija

  • Merja Tuomainen, maankäyttöteknikko, merja.tuomainen@puumala.fi

Kuvaus

Itä-Suomen hallinto-oikeus kehottaa Puumalan kuntaa antamaan lausuntonsa Puumalan kunnanvaltuuston päätöksestä 24.9.2018 § 25 jätetyssä valituksessa esitetyistä vaatimuksista ja niiden perusteluista. Valitus koskee Puumalan itäosien yleiskaavan muutoksen hyväksymistä kiinteistöllä 623-416-3-38. Kiinteistön kaavan mukaista rakentamisaluetta on laajennettu rannasta poispäin koko kiinteistölle ja käyttötarkoitus on muutettu loma-asunnon rakennuspaikasta (RA) omakotitalon tai loma-asunnon rakennuspaikaksi (AO-1). Hallinto-oikeudelta on saatu lisäaikaa lausunnon antamiseen 31.1.2019 saakka.

Puumalan kunnan hallintosäännön 14 §:n mukaan kunnanhallituksen toimivaltaan kuuluu selityksen antaminen valtuuston puolesta valtuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätöstä ei ole kumottava.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää antaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle liitteenä olevan lausunnon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat