Kunnanhallitus, kokous 21.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

1. Valtionosuudet
- Valtiovarainministeriön päätös 28.12.2018 kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta kunnille vuonna 2019: Puumala 8.312.335 €.
- Valtiovarainministeriön päätös 28.12.2018 kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2019: 6.600,17 €.

2. Pöytäkirjat
- Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokous, 21.11.2018
- Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä, yhtymävaltuusto 28.11.2018
- Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, valtuusto 5.12.2018
- Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, hallitus 13.12.2018
- Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, ote kuntayhtymähallitus 18.12.2018 § 122: ympäristöterveydenhuollon asiakkailta perittävät maksut vuonna 2018.

3. Etelä-Savon ELY-keskus, päätös 19.12.2018, luonnonsuojelualueen perustaminen ESAELY/1000/2018, Hirsisaaren luonnonsuojelualue, YSA242346, kiinteistö: Parkonmäki, noin 11.9 ha määräala, suojelukohde: Lietvesi, Natura 2000.

4. Metsähallitus/luontopalvelut 21.12.2018, tutkimus- ja liikkumislupa metsähallituksen hallinnoimille alueille Saimaalla vuosiksi 2019-2025. Lupa oikeuttaa luvanhaltijan ja tutkimusryhmän jäsenet (Itä-Suomen yliopiston saimaannorppatutkimus) kiinnittämään riistakameroita sekä poikkeamaan liikkumisrajoituksista tutkimustyön tarpeen mukaan. Kyseessä on jatkolupa vastaavalle vuosille 2014-2018 myönnetylle luvalle.

5. Yrityskehittäjä Hannu Koponen, yrityskehitys 1.8.-31.12.2018. Oheismateriaali.

6. Etelä-savon maakuntaliitto, ennakointiasiantuntija Anne Kokkonen, Etelä-Savon Ennakointiverkko -hankkeessa toteutetun Tulevaisuusikkuna -kyselyn tulokset. Tulevaisuusikkuna ja siihen liittyvät materiaalit löytyvät verkosta osoitteesta www.esavoennakoi.fi/tulevaisuusikkuna.

7. Työ- ja elinkeinoministeriö, TEM-tilastopalvelu, työllisyyskatsaus marraskuu 2018: Puumalan työvoima 872, työttömät työnhakijat 88 sekä työttömyysaste 10,1 %.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus merkitsee em. ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat