Kunnanhallitus, kokous 2.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 158 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Pöytäkirja tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan heti kokouksen jälkeen ja se on nähtävänä kunnan yhteispalvelupisteessä keskiviikkona 4.10.2017 sekä Kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla.
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Seija Ikonen ja Antti Kasanen.

Päätös

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsen Seija Ikonen ja varajäsen Janne Mattila.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.