Kunnanhallitus, kokous 2.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 168 Otto-oikeus lautakuntien ja vs. kunnanjohtajan viranhaltijapäätöksiin

Kuvaus

Pöytäkirjat

  • Teknisen lautakunnan pöytäkirja 8.9.2017
  • Hyvinvointilautakunnan pöytäkirja 18.9.2017.

Vs. kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 7.9.- 26.9.2017.

Kunnanjohtaja
Yleinen päätös:
§9 Etelä-Savon käräjäoikeuden lautamiesten toimikauden alkamisjankohta, 07.09.2017
§10 Kesätyöpaikkatuen myöntäminen yrittäjille/yhdistyksille ja yksityisille työnantajille kesältä 2017, 07.09.2017

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta teknisen lautakunnan, hyvinvointilautakunnan eikä vs. kunnanjohtajan tekemiin viranhaltijapäätöksiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.