Kunnanhallitus, kokous 2.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 167 Lausunto Etelä-Savon maakuntaohjelman 2018-2021 luonnoksesta

PuuDno-2017-45

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Etelä-Savon maakuntahallitus pyytää lausuntoja Etelä-Savon maakuntaohjelman 2018 - 2021 luonnoksesta. Ohjelmaluonnos löytyy linkistä: http://www.esavo.fi/resources/public//Liitedokumentit/maakuntastrategia/Etel%C3%A4-Savon%20maakuntaohjelma%202018-2021_luonnos_v5_low_ind.pdf

Ohjelma jatkovalmistellaan annettujen lausuntojen ja muun palautteen pohjalta siten, että maakuntavaltuusto voi hyväksyä uuden maakuntaohjelman marraskuussa 2017.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää todeta, ettei sillä ole huomautettavaa maakuntaohjelmaluonnoksesta.

Päätös

Puumalan kunta haluaa korostaa, että Saimaata ja Lakeland-aluetta markkinoidaan ylimaakunnallisella yhteistyöllä, muutoin Puumalan kunnalla ei ole huomautettavaa maakuntaohjelmaluonnoksesta.

Tiedoksi

Etelä-Savon maakuntahallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.