Kunnanhallitus, kokous 2.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 159 Kunnanjohtajan sijaisen vaali

PuuDno-2017-4

Kuvaus

Valtuusto myönsi kokouksessaan 28.8.2017 § 49 kunnanjohtaja Matias Hildenille virkavapaan ajalle 4.9.2017 - 30.4.2019.

Kunnanjohtajan viransijaisuuden hakuilmoitus julkaistiin sanomalehdissä: Etelä-Saimaa, Itä-Savo, Länsi-Savo sekä Puumala-lehti. Lisäksi hakuilmoitus julkaistiin Kuntalehdessä. Ilmoitus oli myös työvoimahallinnon sivuilla, kunnan ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla. Viransijaisuuden hakuaika päättyi 11.9.2017 klo 15.00.

Kunnanhallitus nimesi valmistelemaan kunnanjohtajan viransijaisuuden täyttämistä haastatteluryhmän seuraaavassa kokoonpanossa: Valtuuston puheenjohtaja Unto Pasanen, valtuuston I varapuheenjohtaja Erkki Luukkonen, valtuuston II varapuheenjohtaja Martti Laine, kunnanhallituksen puheenjohtaja Harri Kautonen, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Keijo Montonen, kunnanhallituksen jäsen Anttti Kasanen ja Laura Pitkonen, valtuutettu Olavi Kietäväinen sekä palvelujohtaja Anne Julin. Lisäksi kunnanhallitus nimesi ryhmän puheenjohtajaksi kunnanhallituksen puheenjohtajan ja sihteeriksi hallintopäällikön.

Valtuusto päätti 28.8.2017 § 50, että kunnanjohtajan viransijaiselta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja riittävää perehtyneisyyttä kunnallishallintoon.

Varsinaisen hakuajan aikana virkaa haki 16 henkilöä, joista kahdella ei ole vaadittua kelpoisuutta. Yhteenveto hakijoista on oheismateriaalina.

Haastatteluryhmä päätti haastatella seuraavat henkilöt:
Yhteiskuntatieteiden maisteri Antti Jämsén, yhteiskuntatieteiden maisteri Matti Kuittinen, yhteiskuntatieteiden maisteri Niina Kuuva,
kauppatieteiden maisteri, Timo Kärkkäinen, kauppatieteiden maisteri Anu Sepponen ja filosofian maisteri Heikki Vento.

Haastattelujen ajankohta oli 19.9.2017.
Haastatteluryhmä kokoontui 26.9.2017 keskustelemaan ja tekemään ehdotusta kunnanjohtajan viransijaisesta. Se päätti esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus tekee valtuustolle ehdotuksen, että kunnanjohtajan viransijaiseksi valitaan joko Niina Kuuva tai Heikki Vento.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle ehdotuksen kunnanjohtajan viransijaiseksi joko Niina Kuuvasta tai Heikki Ventosta.

 

Keskustelun kuluessa Keijo Montonen ehdotti, että kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle kunnanjohtajan viransijaiseksi Heikki Ventoa. Laura Pitkonen kannatti Keijo Montosen tekemää ehdotusta.
Keskustelun kuluessa Minna Korhonen ehdotti, että kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle kunnanjohtajan viransijaiseksi Niina Kuuvaa. Seija Ikonen ja Harri Kautonen kannattivat Minna Korhosen tekemää ehdotusta.
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kaksi kannatettua toisistaan poikkeavaa ehdotusta, asiasta on äänestettävä. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys. Äänestyksessä annettiin 4 ääntä Niina Kuuvalle (Harri Kautonen, Minna Korhonen, Seija Ikonen ja Janne Mattila) ja 3 ääntä Heikki Ventolle (Keijo Montonen, Laura Pitkonen ja Olli Luukkonen).
 

Päätös

Kunnanhallitus päättää tehdä äänin 4 -3 valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää valita kunnanjohtajan viransijaiseksi 1.11.2017 - 30.4.2019 Niina Kuuvan.
Viransijaisuudessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Mikäli Niina Kuuva ei ota viransijaisuutta vastaan, varalle valitaan Heikki Vento.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.