Kunnanhallitus, kokous 20.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 171 Otto-oikeus/viranhaltijoiden ja lautakuntien päätökset

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Teknisen lautakunnan pöytäkirja 1.9.2021.

Hyvinvointilautakunnan pöytäkirja 13.9.2021.

Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 3.8.-14.9.2021.

Kunnanjohtaja
Hankintapäätös:
§ 2 Teleoperaattoripalvelujen hankinta DNA Oyj:lta 1.1.2022 alkaen, 30.08.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.