Kunnanhallitus, kokous 20.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 166 Lausunto Lieviskänkosken kalataloudellinen kunnostus, pohjapadon rakentaminen sekä myllylaitosluvan rauettaminen

PuuDno-2020-251

Valmistelija

  • Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri, timo.hamalainen@puumala.fi

Kuvaus

Itä-Suomen Aluehallintovirasto pyytää Puumalan kunnan lausuntoa koskien Lieviskänkosken kalataloudellista kunnostusta, pohjapadon rakentamista sekä myllylaitosluvan rauettamista. Puumalan kunta on ollut mukana kosken kunnostuksen suunnitteluhankkeessa vuosina 2019 ja 2020. Suunnitelu-urakkaan kuului kunnostussuunnitelman laatimisen lisäksi vesioikeudellisen lupahakemuksen tekeminen aluehallintovirastolle.

Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat sähköisesti osoitteessa https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/1994586

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että Puumalan kunnalla ei ole huomautettavaa hakemuksen suhteen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Itä-Suomen Aluehallintovirasto

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.