Kunnanhallitus, kokous 20.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 168 Kuntalaisaloite: Keskustie 10 tontilla olevan rakennuksen alueen varaaminen autojen paikoitukseen

PuuDno-2021-30

Valmistelija

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kuntaan on saapunut kuntalaisaloite 15.6.2021 koskien Keskustie 10 olevan rakennuksen purkamista ja alueen varaamista autojen paikoitukseen. 

Aloite on oheismateriaalina. Aloitteessa vaaditaan parkkipaikkojen lisäämistä ja Keskustie 10:n maanvuokrasopimuksen purkamista sekä tontin hyödyntämistä paikoitukseen. 

Aloitteen saapumisen jälkeen kiinteistön omistava yritys on ilmoittanut purkavansa rakennuksen johtuen kiinteistössä tapahtuneesta vesivahingosta.

Tontin vaihtoehtoisen käytön tarkastelu on otettu puolestaan sataman ja kirkonkylän yleissuunnitelman yhdeksi tehtäväksi/kohteeksi.  

Perusteltua on edetä sekä tontin vuokralaista ja rakennuksen omistajaa kuullen että suunnitellen tontille vaihtoehtoinen käyttötarkoitus. 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, että osana sataman ja kirkonkylän yleissuunnitelman laatimista ratkaistaan tontin vaihtoehtoinen hyödyntämismahdollisuus. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.