Kunnanhallitus, kokous 20.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 163 Kunnanhallituksen vastaukset tarkastuslautakunnalle vuoden 2020 arviointikertomuksesta

PuuDno-2021-59

Valmistelija

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Tarkastuslautakunta on pyytänyt kunnanhallitukselta vastineen arviointikertomukseen 30.9.2021 mennessä. Arviointikertomus löytyy osoitteesta https://puumala.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Tarkastuslautakunta/Kokous_2752021/Arviointikertomus_vuodelta_2020(5405) päätöksen liitteenä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää antaa tarkastuslautakunnalle liitteenä olevan vastineen arviointikertomuksessa esitettyihin huomioihin ja kysymyksiin. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarkastuslautakunta

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.