Kunnanhallitus, kokous 20.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 172 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

1. Pöytäkirjat ja otteet
- Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän valtuusto 26.8.2021 ja hallitus 2.9.2021.
- Nuorisovaltuusto 3.9.2021:

  • § 22: Nuorisovaltuuston lausunto Puumalan kunnan hallintosäännön muutosesitykseen. Nuorisovaltuusto toteaa lausuntonaan lisäyksen, että nuorisovaltuuston puheenjohtajan varajäsen valtuuston kokouksessa on nuorisovaltuuston varapuheenjohtaja.
  • § 23 Nuorisovaltuuston lausunto valtuustoaloitteeseen skeittiramppien ja skeittialueen rakentamiseksi Puumalaan. Nuorisovaltuusto valtuuttaa nuoriso-ohjaaja Riina Hämäläisen perustamaan kaikille nuorille avoimen suunnitteluryhmän, joka toimittaa ehdotuksen tekniselle lautakunnalle ja kunnanhallitukselle.

2. Mikkelin tilintarkastus Oy, tilintarkastajan seloste tarkastuksesta 1.-2.9.2021.

3. Pohjois-Savon Ely-keskus, 1.9.2021, vastaus Puumalan kunnan aloitteeseen 31.8.2021; Maantien 15169 (Viljakansaarentie) kunnostaminen. Vastaus liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus merkitsee em. asiat tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.