Kunnanhallitus, kokous 20.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Taloustiedot 1.1. - 31.7.2018

PuuDno-2018-133

Valmistelija

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Käydään läpi kunnan tuloslaskelmatiedot ja Essoten erikoissairaanhoidon laskutus ajalta 1.1.-31.7.2018 sekä sijoitustoiminnan tilanne. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä taloustiedot ajalta 1.1.-31.7.2018 tiedoksi.

Päätös

Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi, että

  • kunnan vuosikate oli kesäkuun lopussa 623 987,40 ja tilikauden ylijäämä 315 669,47 euroa. Vuonna 2017 vastaavana ajankohtana vuosikate oli 444 439,05 euroa ja tilikauden ylijäämä 159 342,35 euroa. Heinäkuun taloustiedot eivät ole vielä valmistuneet.
  • Kunnalla on Taalerissa sijoituksia 913 433,63 euroa ja Osuuspankissa 80 000 euroa

Kunnanhallitus keskusteli Essoten laskutuksesta ja merkitsi asian tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.